IdrottOnline.

En mobil applikation för idrottsföreningar att kunna närvaroregistrera sina träningar och tävlingar.

Brief

Hur kan IdrottOnline minska tiden på att närvaroregistrera aktiviteter?

Design sprint

10 dagar

Min roll

User Researcher, Testledare och skapande av prototyper

Teamet

Anders Schough

Research

I starten av design sprinten började jag med att titta på användardata, kolla på andra aktörer samt genomförde användartester på nuvarande mobilapp. Det jag konstaterade efter all research var att nuvarande funktionalitet var gammalmodig och otydligt för användaren.

Insikter

Under processen fick vi insikter att lag- och individuella idrotter är väldigt olika och att vi var tvungna på att anpassa hanteringen för båda målgrupperna.

Lösning

Som lösning hittade vi ett annat sätt att sköta närvarohanteringen som gjorde det snabbare för både lag- och individuella idrotter.