Readly.

Obegränsad tillgång till tusentals magasin och dagstidningar, samlade i en app.

Brief

Hur kan Readly öka sin delning av artiklar från appen?

Design sprint

4 dagar

Min roll

Testledare under användartester & skapande av prototyper

Teamet

Anders Schough, Maria Gadh, Max Lindevall, Sanna Nielsen, Isac Lissåker

Research

I starten av design sprinten började vi med research. Vi fick möjligheten att djupdyka i Readly som företag och produkt.

Det visade att det var svårt att hitta delningsfunktionen på grund av den oigenkännliga ikonen och placeringen i appen.

När vi sedab tittade på kundresan insåg vi att det fanns ett annat faktum som vi inte hade tänkt på tidigare – hur det ser ut för mottagaren av den delade artikeln.

Insikter

Målet var att öka mängden delning för att generera nya användare från befintliga användare.

Att förenkla själva delningsfunktionen räckte tyvärr inte. Vi upptäckte att grundproblemet var en för komplicerad ombording för nya användaren, vilket begränsade att nya användare ville gå in och titta på delade artikeln.

Lösning

Genom att använda igenkända ikoner och förflyttning av delningsfunktionen närmare synfältet gjorde vi delningen till en enkel och naturlig del av Readly-upplevelsen.

Vi gjorde om innehållet hos mottagaren av delningen mer inbjudande och förkortade ombordingprocessen för den potientella nya användaren.